اسلایدر

فرهاد شاکری - آموزش آواز
آموزش آواز :

آموزش آواز به دو شاخه اصلی تقسیم می شود :

1 . آموزش ردیفهای آوازی موسیقی سنتی ایران

2 . آموزش سلفژ کلاسیک

دوره های آواز ایرانی :

برای فراگیری ردیفهای ا واز سنتی ایران هیچ تضمینی در فراگیری و ا تمام ان  دخیل و ملاک نبوده و نخواهد بود با این همه

ا حوال درسی و خصوصیات اعم از تنوعی و سختی کار حداقل زمان ممکن برای یاد گیری ردیفها و....اوازهای ایرانی 5الی6

سال عقلایی داشته شده است که با حداقل و اختصاری مطالب اموزشی با معیا ر و مبنای سطوح درسی تعیین و برگز اری مراحل

اکا دمیک هنر جویان  پذیرش شده در رشته ی اواز مورد استفاده قرار خواهد گرفت

1.سطح پایه:{شناخت وبسترسازی}اموزش تئوری و تعاریف شامل هشت بخش زمان اموزش هشت جلسه

2.سطح ابتدایی:{اشنایی با زمان موسیقی}نت خوانی.یک بخش زمان اموزشی

3.سطح مقدماتی:اشنایی با روش و اصول خوانندگی{سلفژ و سرایش}شش جلسه

4.سطح متوسطه:خوانندگی.ا واز بدون تکنیک.در ادامه ی کار

5.سطح تکمیلی:خوانندگی.خواندن ا واز با تکنیک و رعایت جایگاه تحریرها.سکوتها.زیرو بم اوازبا انتخاب اشعار متناسب با هر

دستگاه و اواز.در ادامه ی کا ر

6.سطح دوره ای:خوانندگی اواز با تلفیق و ترکیب پنج سطح قبل توام با علم فراگیر اواز .ادامه  ی کار

7.سطح عالی:خوانند گی ا واز با دانش و بینش علمی بالاترو کیفیت عالی با فنون مرکب

 

استودیو:

 

استوديو

 

 

 

+ نوشته شده در شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 10:33 توسط admin |